koátka z vrhů chovné stanice RYVE NOSTRA /ukázka/:
nová koata, 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, starší/směs/

Vrh: "O"
19.1. 2006 se narodili 3 holky a 1 kluk: Ornella, Olivia, Oriana a Orlando Ryve Nostra

    
 
     

 

nová koata, 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, starší/směs/
zpět na hlavní stranu